EDUKACJA POLONISTYCZNA    Tajemnice języka polskiego
Smok Albert uwielbia zagadki. 
Dzisiaj poznaje części mowy: 
liczebniki główne i porządkowe.
3
Q/3/POL/5/49
Liczebniki
Liczebniki Główne
Liczebniki Porządkowe
dwadzieścia dwa
pierwszego
czwarty
trzy
Pomóż Albertowi pogrupować liczebniki. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Liczebniki
jeden
trzeciego
szóstej
czterdzieści cztery
Liczebniki Główne
Liczebniki Porządkowe
Pomóż Albertowi pogrupować liczebniki. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Doskonale poradziłeś sobie 
z podziałem liczebników 
na główne i porządkowe. 
To ucieszyło Alberta.