EDUKACJA POLONISTYCZNA               Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz pisownię wyrazów
z: ą, ę, om, em, on lub en.
3
Q/3/POL/4/63

   Wpisz brakujące litery, kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

  spędz
roku
W
Ciekawe
 wygl            da
w
SPRAWDŹ
jak
k            pingowym.
d            ku
tym
wakacje
  w            drówka
lesie
po
noc            .

   Wpisz brakujące litery, kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

spędzę
roku
W
Ciekawe
 wygląda
w
jak
kempingowym.
domku
tym
wakacje
  wędrówka
lesie
po
nocą .
ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.