W tym quizie poćwiczysz rozpoznawanie nazw
pór roku i ubrań.
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Ubrania/pory roku
Q/2/JA/10/24
2
Posłuchaj i kliknij we właściwy obrazek.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów na 7
możliwych do zdobycia