W tym quizie
poćwiczysz dodawanie i
odejmowanie w 
zakresie do 100.
3
Q/3/MAT/2/31
EDUKACJA MATEMATYCZNA            Liczenie i sprawność rachunkowa
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
54
57
21
20
+ 33 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
13
18
60
71
+ 42 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
36
58
48
19
- 22 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
78
25
29
70
- 53 =
Cieszę się, że potrafisz
dodawać i odejmować
w zakresie do 100.