. test
Technik turystyki wiejskiej (515203) 
Quiz nr 6: Wykreślanka
T/515203/Q/W/6
Zagraj 
w WYKREŚLANKĘ 
i sprawdź swoje wiadomości 
związane 
z tym zawodem.
Znajdź ukryte wyrazy związane 
z tym zawodem.
Quiz nr: 6
{%licznik%} /5
Wiesz, jakich narzędzi 
używa się w tym zawodzie!
To dobrze, ponieważ 
przed wyborem zawodu 
trzeba się o nim 
jak najwięcej dowiedzieć.