W tym quizie
poćwiczysz odejmowanie
w zakresie do 20.
1
Q/1/MAT/4/96
    EDUKACJA MATEMATYCZNA            Liczenie i sprawność rachunkowa
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
15
17
10
14
- 3 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
16
10
6
1
- 6 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
18
13
15
10
- 2 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
12
14
16
15
- 4 =
Cieszę się,
że potrafisz odejmować
w zakresie do 20.