W tym quizie
poznasz jakie mogą być
wydatki budżetu
domowego.
3
Q/3/SPO/1/16
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Ułóż poszczególne pozycje budżetu domowego od najdroższego do najtańszego.
opłata za elektryczność 180 zł
czynsz za mieszkanie 460 zł
opłata za telefon 160 zł
benzyna i utrzymanie samochodu 540 zł
opłata za wodę 87 zł
prezent urodzinowy dla dziadka 120 zł
 
 
 
 
 
 
Pamiętaj! Rodzice mają wiele
stałych miesięcznych wydatków
i nie zawsze mogą sobie
pozwolić na dodatkowe wydatki.