EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI          Jedzenie
W tym quizie utrwalisz
budowę zdań i słownictwo
dotyczące jedzenia.
1
Q/1/JA/10/67-70
What's

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

favourite
food?
your
Q/1/JA/10/67
My

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

food
is
favourite
What’s your favourite food? 
Q/1/JA/10/67
spaghetti.
Can

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

have
chocolate
I
Q/1/JA/10/68
ice
cream,
please?
Yes,

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

you
are.
here
Can I have chocolate
ice cream, please?
Q/1/JA/10/68
Do

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

like
cornflakes?
you
Q/1/JA/10/69
Yes,

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

I
Do you like cornflakes?
Q/1/JA/10/69
do.
They're
yummy.
What's

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

favourite
drink?
your
Q/1/JA/10/70
I

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

orange
juice.
like
What’s your favourite drink? 
Q/1/JA/10/70
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań
z rozsypanych wyrazów.