. test
T/314403/Q/SK/1
Technik technologii żywności (314403) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik technologii żywności
 Technikum:
 4 lata, kwal.: T.2 / T.3 / T.4 / T.5 i T.16
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna