. test
Kelner (513101)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
T/513101/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu kelnera:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
GIMNAZJUM
RESTAURACJA
ZAKŁAD
KALETNICZY
SALON
FRYZJERSKI
GABINET
KOSMETYCZNY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż miejsce,
w którym kelner może
znaleźć zatrudnienie:
SUBSTANCJE
CHEMICZNE
WCHODZĄCE W SKŁAD
FARB DRUKARSKICH
ŻYWICE SYNTETYCZNE
I ALDEHYDY
WYSTĘPUJĄCE
W PŁYTACH OSB
PYŁ
DREWNA
ZAGROŻENIE
PORAŻENIEM
PRĄDEM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu,
który występuje
w zawodzie kelnera jest:
WÓZEK
KELNERSKI
KASA
FISKALNA
WAŁEK
DO CIASTA
TACA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wybierz przedmiot,
który nie jest zbyt często
wykorzystywany przez kelnera:
NIENAGANNA
PREZENCJA
KULTURA
OSOBISTA
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
WYOBRAŹNIA
PRZESTRZENNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód kelnera:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi