. test
Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)
Quiz nr 2: Ankieta
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/314402/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię różne prace związane z gotowaniem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Interesują mnie nowe przepisy kulinarne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować w pomieszczeniach, w których znajdują się
różne urządzenia i maszyny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Po zakończonej pracy w kuchni zawsze zostawiam
po sobie porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dokładną i precyzyjną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wykonywać prace o charakterze laboratoryjnym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z wykonywaniem prac o charakterze manualnym.
Zobacz swoje odpowiedzi
Nie mam problemu z wykonywaniem prac o charakterze manualnym.
Lubię wykonywać prace o charakterze laboratoryjnym.
Jestem osobą dokładną i precyzyjną.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Po zakończonej pracy w kuchni zawsze zostawiam po sobie porządek.
Mogę pracować w pomieszczeniach, w których znajdują się różne urządzenia i maszyny.
Interesują mnie nowe przepisy kulinarne.
Lubię różne prace związane z gotowaniem.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi