Smok Albert uwielbia zagadki.
Dzisiaj poznaje części mowy:
przymiotniki i przysłówki.
3
Q/3/POL/5/26
EDUKACJA POLONISTYCZNA          Tajemnice języka polskiego
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
długi
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
wysoki
trudno
zimno
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
ładny
ciężki
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
radośnie
późno
Doskonale poradziłeś
sobie z podziałem wyrazów
na przymiotniki i przysłówki.
To ucieszyło Alberta.