. test
Wędliniarz (751107)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/751107/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Wędliniarz pracuje w zakładach 
przetwórstwa mięsnego.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Wędliniarz zna dokładnie
 proces wyrobu wędlin.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód ten mogą wykonywać osoby, 
które są nadmiernie wrażliwe 
na widok krwi.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Praca wędliniarza może się wiązać 
z obsługą urządzeń służących 
do wędzenia wędlin.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Wędliniarz nie jest narażony 
na przebywanie w pomieszczeniach 
o niskiej temperaturze.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Wędliniarz na stanowisku pracy 
powinien przestrzegać odpowiednich 
zasad czystości i higieny.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Wędliniarz pracuje w zakładach 
przetwórstwa mięsnego.
2. Wędliniarz zna dokładnie proces wyrobu wędlin.
3. Zawód ten mogą wykonywać osoby, 
które są nadmiernie wrażliwe na widok krwi.
4. Praca wędliniarza może się wiązać z obsługą 
urządzeń służących do wędzenia wędlin.
5. Wędliniarz nie  jest narażony na przebywanie 
w pomieszczeniach o niskiej temperaturze.
6. Wędliniarz na stanowisku pracy powinien 
przestrzegać odpowiednich zasad czystości i higieny.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik