EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa

3
Q/3/MAT/2/22
W tym quizie
 poćwiczysz dodawanie
 w zakresie od 0 do 100.
=70
=60
=50
39+31
46+24
41+19
33+17
35+25
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
=70
=80
=90
46+34
29+61
37+53
42+28
43+37
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się,
że poćwiczyłeś
 dodawanie w zakresie
 od 0 do 100.