W tym quizie
poćwiczysz rozpoznawanie,
która kwota jest niższa.
.
3
Q/3/MAT/6/38
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wybierz, która kwota jest niższa.
5 groszy
1 złoty
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
70 groszy
1 złoty
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
1 złoty 30 groszy
1 złoty 50 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
1 złoty 70 groszy
2 złote 10 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
3 złote
400 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
1 złoty 60 groszy
3 złote
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
1 złoty 50 groszy
200 groszy
czy
Wybierz, która kwota jest niższa.
400 groszy
4 złote 40 groszy
czy
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś rozpoznawanie,
która kwota jest niższa.