W tym quizie
poćwiczysz odejmowanie
w zakresie do 20.
1
Q/1/MAT/4/99
    EDUKACJA MATEMATYCZNA            Liczenie i sprawność rachunkowa
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
17
11
12
15
-
= 5
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
15
16
9
3
-
= 7
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
16
8
4
11
-
= 8
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
13
19
8
5
-
= 11
Cieszę się,
że potrafisz odejmować
w zakresie do 20.