UBRANIA

W SKLEPIE

ZWIERZĘTA
Wybierz kategorię
Wybrano kategorię UBRANIA
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie ubranie jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie ubranie jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie ubranie jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie ubranie jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.

TRAINERS
CAP
BOOTS
SHOES
Sprawdź
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.

HOODIE
GLOVES
JACKET
T-SHIRT
11
Sprawdź
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ

Które słowo nie pasuje do pozostałych?

Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.

SOCKS
HAT
WELLIES
BOOTS
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Jaki element ubrania widzisz na obrazku?

Wpisz poprawną odpowiedź w puste pole.

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Jaki element ubrania widzisz na obrazku?

Wpisz poprawną odpowiedź w puste pole.

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Jaki element ubrania widzisz na obrazku?

Wpisz poprawną odpowiedź w puste pole.

To już koniec pytań

w tej kategorii.


ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Wybrano kategorię W SKLEPIE
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki przedmiot jest przedstawiony na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki przedmiot jest przedstawiony na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki przedmiot jest przedstawiony na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jaki przedmiot jest przedstawiony na obrazku?

16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Które słowo nie pasuje do pozostałych?
Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.
NEWSAGENT'S
SOUVENIR SHOP
POSTCARD
TOY SHOP
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Które słowo nie pasuje do pozostałych?
Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.
POSTER
PHONE CASE
TOY SHOP
MUG
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Które słowo nie pasuje do pozostałych?
Przeciągnij i upuść do kosza prawidłową odpowiedź.
POSTCARD
SNOWBALL
ICE CREAM VAN
FRIDGE MAGNET
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Co przedstawiono na obrazku? Wpisz odpowiedź w puste okienko.
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Co przedstawiono na obrazku? Wpisz odpowiedź w puste okienko.
Sprawdź
16
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Co przedstawiono na obrazku? Wpisz odpowiedź w puste okienko.
Sprawdź

To już koniec pytań

w tej kategorii.


ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Wybrano kategorię ZWIERZĘTA
START
11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie zwierzę jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie zwierzę jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie zwierzę jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12
ZMIEŃ
KATEGORIĘ
Sprawdź

Wybierz poprawną odpowiedź. Jakie zwierzę jest przedstawione na obrazku?

11
{%strony%}/12