W tym quizie utrwalisz
znajomość pisowni
zmiękczeń głoski "ń/ni".
3
Q/3/POL/4/35
   EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii
Kliknij na obrazek, posłuchaj i przesuń w odpowiednie miejsce.
"ń" przed
spółgłoską
"ń" na końcu
wyrazu
"ni" przed
samogłoską
Kliknij na obrazek, posłuchaj i przesuń w odpowiednie miejsce.
"ń" przed
spółgłoską
"ń" na końcu
wyrazu
"ni" przed
samogłoską
Cieszę się, że utrwaliłeś
zasady ortografii.