EDUKACJA POLONISTYCZNA                 Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz
pisownię wyrazów
ze zmiękczeniami.
3
Q/3/POL/4/58

   Wpisz brakujące litery: " ź " lub " zi ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

Zu          a
roku
co
na
          eloną
Razem
karmi
kury
rebaki.
z
wodą
i poi 
niedaleko
Poznania.
SPRAWDŹ
je          dzi
miejscowości
do
szkołę
kolegami
arnem
małe

   Wpisz brakujące litery: " ź " lub " zi ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

Zuzia
roku
co
na
zieloną
Razem
karmi
kury
źrebaki.
z
wodą
i poi 
niedaleko
Poznania.
jeździ
miejscowości
do
szkołę
kolegami
ziarnem
małe
ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.