. test
Kucharz
Quiz nr 4: Suwak

T/512001/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem kucharza. To zawód dla osób lubiących kontakt
z innymi ludźmi oraz osób przejawiających zdolności organizacyjne
i zarządcze. Niezbędne są zainteresowania gastronomiczne. Postaraj się
znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem kucharza. To zawód dla osób lubiących kontakt
z innymi ludźmi oraz osób przejawiających zdolności organizacyjne
i zarządcze. Niezbędne są zainteresowania gastronomiczne. Spróbuj
poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem kucharza. To zawód dla osób
lubiących kontakt z innymi ludźmi oraz osób przejawiających zdolności organizacyjne i zarządcze. Niezbędne są zainteresowania gastronomiczne. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien kucharz. To zawód dla osób lubiących
kontakt z innymi ludźmi oraz osób przejawiających zdolności organizacyjne
i zarządcze. Niezbędne są zainteresowania gastronomiczne. Uzyskany
wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!