EDUKACJA TECHNICZNA          Wychowanie techniczne
W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
środków transportu.
3
Q/3/TECH/1/5
Witaj! Zabierzemy Cię teraz
w niezwykły świat techniki.

Dopasuj cień do środka transportu.

Dopasuj cień do środka transportu.

Dopasuj cień do środka transportu.

Dopasuj cień do środka transportu.

Dopasuj cień do środka transportu.

Bardzo dobrze
potrafisz rozpoznawać
środki transportu.