W tym quizie
powtórzysz jakie są
cechy dobrego 
gospodarza klasy.
3
Q/3/SPO/1/18
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Jakie są stałe opłaty Twoich rodziców? Znajdź w wykreślance ukryte wyrazy.
czynsz
ogrzewanie
telefon
woda
gaz
benzyna
elektryczność
internet
Pamiętaj!
Rodzice mają wiele stałych
miesięcznych wydatków i nie
zawsze mogą sobie pozwolić
na dodatkowe wydatki.