W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie
czasowników
w zdaniach.
2
Q/2/POL/5/44

EDUKACJA POLONISTYCZNA             Tajemnice języka polskiego 

Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Kasia zaspała do szkoły.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Alek pakuje tornister.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Zosia odrabia pracę domową.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Klasa Czarka czytała bajki.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Klara struga ołówek.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Olga uczyła się wierszyka.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
czasowników.