EDUKACJA PRZYRODNICZA Ochrona środowiska naturalnego
1
Q/1/PRZ/5/15
W tym quizie
utrwalisz wiadomości na temat
segregacji śmieci.
Ale bałagan! Pomóż Zosi posegregować śmieci.
Przeciągaj obrazki do odpowiednich pojemników.
Ale bałagan! Pomóż Zosi posegregować śmieci.
Przeciągaj obrazki do odpowiednich pojemników.
Doskonale! Teraz wiesz dużo na
temat segregowania śmieci. Pamiętaj, aby
zastosować tą wiedzę w praktyce.