W tym quizie poćwiczysz rozpoznawanie
spółgłosek.
EDUKACJA POLONISTYCZNA   Pisanie
Q/2/POL/3/1
2
Kliknij we wszystkie spółgłoski.
START
PUNKTY
{%suma%}
Zdobyto {%suma%} punktów na 7
możliwych do zdobycia.