. test
Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelarstwa (911205)     Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/911205/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej można zdobyć 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, 
który trwa 900 godzin. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Miejsca pracy pracownika pomocniczego obsługi hotelowej są zróżnicowane - pomieszczenia hotelowe, pokoje, zaplecza gastronomiczne, węzły sanitarne, 
pralnie, otoczenie obiektu (parkingi, tereny rekreacyjne przyległe do obiektu).
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Praca pracownika pomocniczego obsługi 
hotelowej jest pracą fizyczną z przedmiotami, 
ale też w bliskim kontakcie z ludźmi.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Pracownikiem pomocniczym obsługi 
hotelowej może być osoba, która cierpi 
na choroby skóry rąk, alergie.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Na stanowisku pracy pracownika 
pomocniczego obsługi hotelowej 
wymagana jest odzież ochronna.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W swojej pracy pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej wykorzystuje 
wiele sprzętów i urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik

1. Zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej można

zdobyć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który trwa

900 godzin.

2. Miejsca pracy pracownika pomocniczego obsługi hotelowej są zróżnicowane - pomieszczenia hotelowe, pokoje, zaplecza gastronomiczne, węzły sanitarne, 
pralnie, otoczenie obiektu (parkingi, tereny rekreacyjne przyległe do obiektu).
3. Praca pracownika pomocniczego obsługi hotelowej 
jest pracą fizyczną z przedmiotami, ale też w bliskim kontakcie z ludźmi.
4. Pracownikiem pomocniczym obsługi hotelowej może być osoba, która cierpi na choroby skóry rąk, alergie.
5. Na stanowisku pracy pracownika pomocniczego
obsługi hotelowej wymagana jest odzież ochronna.
6. W swojej pracy pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykorzystuje wiele sprzętów i urządzeń.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik