EDUKACJA POLONISTYCZNA            Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz pisownię wyrazów
z: ą, ę, om, em, on lub en.
3
Q/3/POL/4/64

   Wpisz brakujące litery, kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

ma
Dwa
min            ło
SPRAWDŹ
ostatniego
t             perament.
trudny
Zosia
dni
od
k           fliktu.

   Wpisz brakujące litery, kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

ma
Dwa
minęło
ostatniego
temperament.
trudny
Zosia
dni
od
konfliktu.
ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.