. test
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
T/911205/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej:
Quiz nr 5
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
PRYWATNE
MIESZKANIE
DO WYNAJĘCIA
HOSTEL
PENSJONAT
HOTEL
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce,
w którym nie pracuje
pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej:
PRACA
WEDŁUG
GRAFIKU
PRACA
PODLEGAJACA
WARUNKOM
SEZONOWOŚCI
SYSTEM
ZMIANOWY
PRACA
TYLKO W DNI
ROBOCZE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Które z określeń
nie opisuje pracy
pracownika pomocniczego
obsługi hotelowej:
PRACE
PORZĄDKOWE
W SALI
KONSUMPCYJNEJ
PRZYGOTOWANIE
POKOJU NA
PRZYJĘCIE GOŚCI
PRACA
W HOTELOWEJ
RECEPCJI
KONSERWACJA
SPRZĘTU
REKREACYJNEGO
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, które z czynności
nie należą do obowiązków
pracownika pomocniczego
obsługi hotelowej:
ODKURZACZ
WÓZKI
HOTELOWE
PRALKA
FREZARKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Którego ze sprzętów
lub narzędzi nie wykorzystuje
w swojej pracy pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi