W tym quizie
poćwiczysz dodawanie i
odejmowanie w 
zakresie do 100.
3
Q/3/MAT/2/33
EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
40
45
74
80
=
29 +
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
65
30
38
70
- 27 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
9
8
83
81
- 72 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
80
92
28
25
=
64 +
Cieszę się, że potrafisz
dodawać i odejmować
w zakresie do 100.