EDUKACJA MATEMATYCZNA
Liczenie i sprawność rachunkowa
1
Q/1/MAT/4/127
W tym quizie
poćwiczysz dodawanie
i odejmowanie do
dwudziestu.
=8
=7
=9
13-6
16-8
17-9
15-8
20-11
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
=20
=12
=15
5+7
9+6
4+11
8+4
8+12
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się,
że potrafisz dodawać 
i odejmować w zakresie
do dwudziestu.