EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne
W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
środków transportu.
3
Q/3/TECH/1/4
Witaj! Zabierzemy Cię teraz
w niezwykły świat techniki.
Na ekranie widzisz różne środki transportu, zaznacz dwa, który nie pasują do pozostałych.
Na ekranie widzisz różne środki transportu, zaznacz dwa, który nie pasują do pozostałych.
Na ekranie widzisz różne środki transportu, zaznacz dwa, który nie pasują do pozostałych.
Na ekranie widzisz różne środki transportu, zaznacz dwa, który nie pasują do pozostałych
Na ekranie widzisz różne środki transportu, zaznacz dwa, który nie pasują do pozostałych.
Bardzo dobrze potrafisz klasyfikować
środki transportu – potrafisz podzielić
je na środki transportu wodnego,
powietrznego i lądowego.