EDUKACJA MATEMATYCZNA
Liczenie i sprawność rachunkowa
1
Q/1/MAT/4/141
W tym quizie poćwiczysz
dodawanie i odejmowanie
do 20.
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
8
20-12
19-12
18-10
18-13
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
15
9+7
8+7
6+9
7+7
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
5
12-8
13-7
14-9
11-6
Zaznacz wszystkie działania, które dają wynik równy podanej liczbie.
17
13+5
12+5
11+7
9+8
Widzę, że umiesz już 
sprawnie liczyć w zakresie
od 0 do 20.