W tym quizie poćwiczysz
stosunki przestrzenne
NAD, POD, PO LEWEJ
i PO PRAWEJ. 
EDUKACJA MATEMATYCZNA   Stosunki przestrzenne
Q/1/MAT/1/7
1
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Który element jest z
LEWEJ STRONY plecaka?
Kliknij START i zapamiętaj położenie obrazków.
Po zakończeniu animacji usłyszysz pytanie.
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
START
Udało Ci się zdobyć 
{%suma%} punktów
na 8 możliwych do zdobycia.