. test
Technik technologii żywności (314403)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/314403 /Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesujesz się zagadnieniami z zakresu biologii i chemii.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Potrafisz koncentrować się na problemie,
aż do momentu znalezienia rozwiązania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafisz skutecznie komunikować się za pomocą maili.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubisz udzielać innym osobom informacji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W sytuacji kryzysowej potrafisz podjąć szybką
i trafną decyzję.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Powierzone Ci zadania i obowiązki chcesz
wykonywać samodzielnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jesteś osobą dokładną i systematyczną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Masz ochotę wykonywać zawód, w którym będziesz mógł ciągle
zdobywać nowe informacje i podnosić swoje kwalifikacje.
Zobacz swoje odpowiedzi
Masz ochotę wykonywać zawód, w którym będziesz mógł ciągle zdobywać
nowe informacje i podnosić swoje kwalifikacje.
Jesteś osobą dokładną i systematyczną.
Powierzone Ci zadania i obowiązki chcesz wykonywać samodzielnie.
W sytuacji kryzysowej potrafisz podjąć szybką i trafną decyzję.
Lubisz udzielać innym osobom informacji.
Potrafisz skutecznie komunikować się za pomocą maili.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Potrafisz koncentrować się na problemie, aż do momentu znalezienia rozwiązania.
Interesujesz się zagadnieniami z zakresu biologii i chemii.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi