W tym quizie utrwalisz
znajomość pisowni
zmiękczeń głoski "ź/zi".
3
Q/3/POL/4/36
  EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii
Kliknij na obrazek, posłuchaj i przesuń w odpowiednie miejsce.
"ź" przed
spółgłoską
"ź" na końcu
wyrazu
"zi" przed
samogłoską
Kliknij na obrazek, posłuchaj i przesuń w odpowiednie miejsce.
"ź" przed
spółgłoską
"ź" na końcu
wyrazu
"zi" przed
samogłoską
Cieszę się, że utrwaliłeś
zasady ortografii.