3
Q/3/SPO/2/11

EDUKACJA SPOŁECZNA
Przynależność do rodziny i społeczności lokalnej
Witaj! W tym quizie poznasz różne
typy czasopism, z których możesz
dowiedzieć się o ważnych
wydarzeniach lokalnych
i ogólnopolskich.
 
Przeciągnij linię od pytania do poprawnej odpowiedzi.

to gazeta, którą można

kupić codzinnie

DZIENNIK

to czasopismo drukowane

raz w tygodniu

to czasopismo, które

można kupić raz w miesiącu

Przeciągnij linię od pytania do poprawnej odpowiedzi.

to czasopismo, które

można kupić raz w miesiącu

CZASOPISMO
LOKALNE

ukazuje się w niektórych

miejscowościach i opisuje

lokalne wydarzenia

prezentuje wydarzenia

z całego kraju i świata

Przeciągnij linię od pytania do poprawnej odpowiedzi.

to czasopismo, które

można kupić raz w miesiącu

TYGODNIK

to czasopismo drukowane raz

na dwa tygodnie

to czasopismo drukowane

raz w tygodniu

Przeciągnij linię od pytania do poprawnej odpowiedzi.

prezentuje wydarzenia

z całego kraju i świata

CZASOPISMO
OGÓLNOPOLSKIE

to gazeta, którą można

kupić codziennie

to czasopismo, które

można kupić raz w miesiącu

Przeciągnij linię od pytania do poprawnej odpowiedzi.

to czasopismo, które

można kupić raz w miesiącu

DWUTYGODNIK

to czasopismo drukowane raz

na dwa tygodnie

ukazuje się w niektórych

miejscowościach i opisuje

lokalne wydarzenia

Przeciągnij linię od pytania do poprawnej odpowiedzi.

to czasopismo drukowane raz

na dwa tygodnie

MIESIĘCZNIK

to gazeta, którą można kupić codziennie

to czasopismo, które

można kupić raz w miesiącu

Znasz już typy czasopism.
Porozmawiaj z rodzicami, jakie
czasopisma czytają w domu.