W tym quizie poćwiczysz
rozpoznawanie z jakich
materiałów wykonane
są różne rzeczy.
1
Q/1/TECH/1/5
    EDUKACJA TECHNICZNA        Wychowanie techniczne
drewno
inne materiały
stół
Z jakiego materiału wykonane są te rzeczy? Przesuń elementy w odpowiednie miejsce.
dach
drzwi
klamka
drewno
inne materiały
szafa
Z jakiego materiału wykonane są te rzeczy? Przesuń elementy w odpowiednie miejsce.
zlew
krzesło
szyba
Potrafisz rozpoznać jakie
rzeczy wykonane są z drewna,
a jakie z innych materiałów.