EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne
W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
środków transportu.
3
Q/3/TECH/1/2
Witaj!
Zabierzemy Cię teraz
w niezwykły świat techniki.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji o zawodzie i wybierz właściwy środek transportu, którym poruszać się może ta osoba.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji o zawodzie i wybierz właściwy środek transportu, którym poruszać się może ta osoba.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji o zawodzie i wybierz właściwy środek transportu, którym poruszać się może ta osoba.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji o zawodzie i wybierz właściwy środek transportu, którym poruszać się może ta osoba.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji o zawodzie i wybierz właściwy środek transportu, którym poruszać się może ta osoba.
Kliknij na głośnik. Wysłuchaj informacji o zawodzie i wybierz właściwy środek transportu, którym poruszać się może ta osoba.
Bardzo dobrze
potrafisz rozpoznawać
środki transportu.