EDUKACJA POLONISTYCZNA         Pisanie
W tym quizie poćwiczysz umiejętność rozpoznawania samogłosek i spółgłosek.
1
Q/1/POL/3/40

Przeczytaj wszystkie litery. Jabłka z samogłoskami pomaluj  czerwonym kolorem. 

Kliknij na wybrany element.

a
o
r
e
b
f
ę
d
ó
z
i
y
s
w
h
c

Przeczytaj wszystkie litery. Jabłka ze spółgłoskami pomaluj  żółtym kolorem. 

Kliknij na wybrany element.

j
n
r
a
k
b
f
ó
e
u
z
i
y
c
t
h
g
Bardzo dobrze rozpoznajesz
samogłoski i spółgłoski.