. test
Technik turystyki wiejskiej (515203)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/515203/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się turystyką.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować z dala od miasta.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest dobra organizacja
czasu, nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach stresowych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób dobrze zorganizowanych i zaradnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię podróże i poznawanie nowych miejsc.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób łatwo nawiązujących kontakty.
Zobacz swoje odpowiedzi
Należę do osób łatwo nawiązujących kontakty.
Lubię podróże i poznawanie nowych miejsc.
Należę do osób dobrze zorganizowanych i zaradnych.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach stresowych.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne czynności.
Prace, w których potrzebna jest dobra organizacja czasu, nie stanowią dla mnie problemu. 
Mogę pracować z dala od miasta.
Lubię spędzać czas na świeżym powietrzu.
Interesuję się turystyką.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi