2
Q/2/SPO/3/73
EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
W tym quizie
sprawdzisz czy znasz już
nazwy państw europejskich.
Wpisz w puste okienko nazwę państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Wpisz w puste okienko nazwę państwa europejskiego.
Kliknij w znak zapytania, jeżeli potrzebujesz podpowiedzi.
Brawo, potrafisz już
rozpoznać państwa
europejskie.