EDUKACJA POLONISTYCZNA        Tajemnice języka polskiego
Smok Albert uwielbia zagadki. 
Dzisiaj poznaje części mowy: 
liczebniki główne i porządkowe.
3
Q/3/POL/5/51
Liczebniki
Liczebniki Główne
Liczebniki Porządkowe
dwieście trzy
dziesięć
pierwszej
drugim
Pomóż Albertowi pogrupować liczebniki. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Liczebniki
ósmego
piątej
sto
dwanaście
Liczebniki Główne
Liczebniki Porządkowe
Pomóż Albertowi pogrupować liczebniki. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Doskonale poradziłeś sobie
 z podziałem liczebników 
na główne i porządkowe. 
To ucieszyło Alberta.