EDUKACJA POLONISTYCZNA                 Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz
pisownię wyrazów
ze zmiękczeniami.
3
Q/3/POL/4/57

   Wpisz brakujące litery: ć " lub " ci ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

Przez
okno
do
uchylone
mieszkania
Ciocia
chciała
złapa             .
bezskutecznie
lub
 wygoni
ma.
wpadła
SPRAWDŹ
Przez
okno
do
uchylone
mieszkania
Ciocia
chciała
złapać.
bezskutecznie
lub
 wygonić
ćma.
wpadła

   Wpisz brakujące litery: ć " lub " ci ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.