W tym quizie
poćwiczysz rozpoznawanie,
które produkty przechowujemy
w lodówce, a które w szafce.
1
Q/1/TECH/1/11
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne

Przesuń produkty w odpowiednie miejsce, do szafki lub do lodówki.

Potrafisz już uporządkować
produkty spożywcze.