EDUKACJA POLONISTYCZNA     Tajemnice języka polskiego
Smok Albert uwielbia zagadki. 
Dzisiaj poznaje części mowy: 
liczebniki główne i porządkowe.
3
Q/3/POL/5/50
Liczebniki
Liczebniki Główne
Liczebniki Porządkowe
trzydziestym drugim
osiem
trzynaście
dwudziesty
Pomóż Albertowi pogrupować liczebniki. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Liczebniki
tysięczny
cztery
osiemnasty
sto dwa
Liczebniki Główne
Liczebniki Porządkowe
Pomóż Albertowi pogrupować liczebniki. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
Doskonale poradziłeś sobie 
z podziałem liczebników
 na główne i porządkowe. 
To ucieszyło Alberta.