2
Q/2/SPO/3/39
EDUKACJA SPOŁECZNA   Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
Witaj! Czy jesteś gotowy na podróż
po Europie? Jeśli tak, 
to zaczynamy!
Odpowiedz na pytania, wpisując właściwą nazwę w kratki pod rysunkiem.
Odpowiedz na pytania, wpisując właściwą nazwę w kratki pod rysunkiem.
Stolicą Hiszpanii
jest ..........................
Odpowiedz na pytania, wpisując właściwą nazwę w kratki pod rysunkiem.
Flamenco, to sztuka,
w której łączy się muzyka,
śpiew i ..........................
Odpowiedz na pytania, wpisując właściwą nazwę w kratki pod rysunkiem.
Tradycyjne walki zwierząt
w Hiszpanii to walki, w których
występuje ..................
Wspaniale, już bardzo dużo wiesz 
o tym państwie - brawo!