EDUKACJA MATEMATYCZNA    Liczenie i sprawność rachunkowa
1
Q/1/MAT/4/120
W tym quizie
poćwiczysz dodawanie
 i odejmowanie
do dwudziestu.
=6
=12
=17
14-2
19-2
14+3
9-3
3+3
Przenieś kolorowe listki tak, aby kolor listka odpowiadał wynikowi działania.
=5
=8
=18
4+4
15+3
9-1
9-4
20-2
Przenieś kolorowe listki tak, aby kolor listka odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się,
że potrafisz dodawać
odejmować w zakresie
 do dwudziestu.