. test
Piekarz
Quiz nr 4: Suwak

T/751204/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem piekarza. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy doceniają wartość  wyrobów piekarskich w zdrowym 

żywieniu człowieka.  Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 

związanych z zawodem piekarza. piekarza. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy doceniają wartość  wyrobów piekarskich w zdrowym 

żywieniu człowieka. Piekarz  to zawód, który wymaga wiedzy 

na temat receptur związanych z wypiekiem ciast, ale także umiejętności sprawnego przeprowadzenia tego procesu. 

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu 

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  

zainteresowań związanych z zawodem piekarza. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy doceniają wartość  wyrobów piekarskich 

w zdrowym żywieniu człowieka. Piekarz  to zawód, który wymaga 

wiedzy na temat receptur związanych z wypiekiem ciast, ale także 

umiejętności sprawnego przeprowadzenia tego procesu. W związku z tym, 

że proces pieczenia chleba i bułek jest związany z obsługą pieca. 

Niezbędna u piekarza jest umiejętność naprawienia awarii. 

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej 


Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać zawód piekarza. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają wartość  wyrobów piekarskich 

w zdrowym żywieniu człowieka. Piekarz  to zawód, który wymaga 

wiedzy na temat receptur związanych z wypiekiem ciast,

 ale także umiejętności sprawnego przeprowadzenia tego procesu. 

W związku z tym, że proces pieczenia chleba i bułek jest związany z obsługą pieca. Niezbędna u piekarza jest umiejętność naprawienia awarii. 

Ważna w tym zawodzie jest także stała chęć wprowadzania 

nowych produktów piekarskich, które odpowiedzą 

na różne potrzeby klientów. Uzyskany wynik może wskazywać, 

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!