W tym quizie poćwiczysz
mówienie, gdzie znajdują się osoby
 w języku angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Dom
Q/1/JA/9/22
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie "Where's your mum?''

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "She's in the garden".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

ją ze swoją.

Umiesz już powiedzieć
kolegom i koleżankom, gdzie
znajdują się osoby
 w języku angielskim.