EDUKACJA POLONISTYCZNA   Tajemnice języka polskiego
W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie przymiotników
w zdaniach.
3
Q/3/POL/5/13
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Leniwa Kasia zaspała do szkoły.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Alek pakuje kolorowy tornister.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Zosia odrabia pracę domową.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Klasa Czarka czytała ciekawe bajki.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Klara struga drewniany ołówek.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Olga uczyła się długiego wierszyka.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
przymiotników.